שחף כל אדם זקוק למאמן, אחרת הוא מציב את יעדיו היכן שידו מגעת
coach2be coach2be coach2be coach2be coach2be
coach2be logo coach2be
coach2be coach2be coach2be coach2be coach2be
ציטוטים  »  דמיון

"כל מי שאינו מאמין בניסים אינו מציאותי"
דוד בן גוריון

"לא הדברים כשלעצמם מחרידים את האדם, אלא כפי שדמיונו מתאר אותם"
אפיקטטוס

"כל מי שחי בהתאם לאמצעיו סובל מחוסר דמיון"
ליונל סטנדר


« חזרה לדף ציטוטים »
 
Website by Edenet        © All Rights Reserved