שחף כל אדם זקוק למאמן, אחרת הוא מציב את יעדיו היכן שידו מגעת
coach2be coach2be coach2be coach2be coach2be
coach2be logo coach2be
coach2be coach2be coach2be coach2be coach2be
ציטוטים  »  מזל

"המזל ניצב לימין המעיזים"
וירגיליוס

"דרושות 20 שנה כדי להפוך להצלחה בין לילה"
אדי קנטור


« חזרה לדף ציטוטים »
 
Website by Edenet        © All Rights Reserved