שחף כל אדם זקוק למאמן, אחרת הוא מציב את יעדיו היכן שידו מגעת
coach2be coach2be coach2be coach2be coach2be
coach2be logo coach2be
coach2be coach2be coach2be coach2be coach2be
ציטוטים  »  משמעות

"חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לאדם לחיותם"
סוקרטס

"הנפש שאין לה מטרה קבועה אובדת דרך"
מישל דה מונטיין

"האדם הוא סך הכול של ידיעותיו"
פראנסיס בייקון

"לא למות אנו חוששים, אלא למות נשכחים בתוך ההמון הגדול"
ג'ון פלצ'ר


« חזרה לדף ציטוטים »
 
Website by Edenet        © All Rights Reserved